KOMISJA BUDŻETOWA Kadencja 2006 - 2010

Informacje

Do zadań komisji budżetowej należy:

1.Opiniowanie projektu budżetu
2.Udział w pracach związanych z opracowaniem budżetu – zgodnie z wymogami procedury budżetu
3.Współdziałanie z burmistrzem i komisjami rady w zakresie spraw, do których komisja została powołana
4.Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz wnioskami do rady
5.Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi w zakresie spraw, do których komisja została powołana.

Skład

Przewodniczący Komisji

z-ca Przewodniczącego

Członek

Członek

Dokumenty

PLANY PRACY i SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

PLANY PRACY i SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

> Protokoły z posiedzeń
Komisji Rady

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2010 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1285136
16 września 2019 15:43 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych stanowiska: ..
16 września 2019 15:42 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych stanowiska: Radny Rady Miejskiej w Woźnikach
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Budżetowej
.
16 września 2019 15:39 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie członka komisji: Członek Komisji.
Zatrzymaj banner przewijany