Rada Miejska Kadencja 2006 - 2010

Wybierz kadencję

Skład

Przewodniczący Rady

Radny; Członek Komisji ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ładu i Porządku

Radny; Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej; z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarki Mieszkaniowej Ładu i Porządku; Członek Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Statutowej

Radna; Wiceprzewodnicząca Rady; z-ca Przewodniczącego Komisji Statutowej; Członek Komisji Budżetowej

Radny, Członek Komisji Budżetowej

Radny; Przewodniczący Komisji Statutowej; Przewodniczący Komisji Budżetowej; Członek Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Członek Komisji ds. Rolnych i Ochrony Środowiska

Radny; Członek Komisji ds. Rolnych i Ochrony Środowiska; Członek Komisji Inwentaryzacyjnej

Radna; z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Rolnych i Ochrony Środowiska

Radny; z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetowej; Członek Komisji Statutowej;

Radny; z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu; Członek Komisji Rewizyjnej; Członek Komisji Inwentaryzacyjnej

Radny; Wiceprzewodniczący Rady; Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ładu i Porządku; Członek Komisji ds. Rolnych i Ochrony Środowiska

Radny; Przewodniczący Komisji ds. Rolnych i Ochrony Środowiska; Członek Komisji Statutowej; Członek Komisji ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ładu i Porządku; Członek Komisji Inwentaryzacyjnej

Radna; Członek Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu; Członek Komisji ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ładu i Porządku

Radny; Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Członek Komisji Rewizyjnej

Radny; Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Budżetowej; Członek Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu; Członek Komisji Inwentaryzacyjnej

Komisje

Dokumenty

RAPORT O STANIE GMINY WOŹNIKI

> Uchwały Rady Miejskiej

> Uchwały Rady Miejskiej

> Uchwały Rady Miejskiej

> Uchwały Rady Miejskiej

....... > Projekty uchwał

INFORMACJE, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, POSTANOWIENIA

> Rozpatrywane przez RADĘ MIEJSKĄ

PLANY PRACY i SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

PLANY PRACY i SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

PLANY PRACY i SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

> Plan dyżurów Radnych
Rady Miejskiej w Woźnikach

> Imienne wykazy głosowań Radnych

> Interpelacje, zapytania
i wnioski Radnych

> Interpelacje, zapytania
i wnioski Radnych

> Interpelacje, zapytania
i wnioski Radnych

> Wnioski Radnych do budżetu

> Wnioski Radnych do budżetu

> Protokoły z Sesji
Rady Miejskiej

> Protokoły z Sesji
Rady Miejskiej

> Protokoły z Sesji
Rady Miejskiej

> Protokoły z Sesji
Rady Miejskiej

> Protokoły z Sesji
Rady Miejskiej

> Protokoły z posiedzeń
Komisji Rady

> Protokoły z posiedzeń
Komisji Rady

> Protokoły z posiedzeń
Komisji Rady

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2010 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1285196
16 września 2019 15:43 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych stanowiska: ..
16 września 2019 15:42 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych stanowiska: Radny Rady Miejskiej w Woźnikach
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Budżetowej
.
16 września 2019 15:39 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie członka komisji: Członek Komisji.
Zatrzymaj banner przewijany