ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE WOŹNIKI (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Woźniki za 2014 r.

Na podstawie art. 9tb ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) podaje się publicznemu udostępnieniu Analizę stanu gospodarki odpada

Zatrzymaj banner przewijany