Sprawozdania 2007-2018

UCHWAŁA Nr 73/VII/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.06.2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok.

UCHWAŁA Nr 73/VII/2011

========================

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28.06.2011 roku

 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

 

Rada Miejska w Woźnikach u c h w a l a, co następuje:

 

§1.

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Woźniki za 2010 rok.

 

§2.

 

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Woźniki za 2010 rok.

 

§3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

Irena Matyl

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lipca 2011 10:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 830
19 lipca 2011 10:47 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_73.pdf] do dokumentu.
19 lipca 2011 10:47 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany