Plan Ochrony Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”

Plan Ochrony Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”

Uchwała Nr 278/XXII/2013

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia  25 marca 2013r.

 

w sprawie zaopiniowania  projektu planu ochrony

 Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”

 

 

Na podstawie art.18 ust.2.pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j.Dz.Uz 2001 r.  Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.19 ust.2 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz.1220 z późn. zm).

 

 

Rada Miejska w Woźnikach

 

uchwala:

 

 

 

§ 1.

 

Pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt planu ochrony Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały  powierza się  Burmistrzowi Woźnik.

 

 

§ 3.

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2013 13:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1059
30 grudnia 2015 11:10 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2013 13:15 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zal_5b_wozniki_+_starcza.pdf] do dokumentu.
03 kwietnia 2013 13:14 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zal_5a_wozniki_+_starcza.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany