REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W WOŹNIKACH

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W WOŹNIKACH

Z A R Z Ą D Z E N I E  nr  16/2013

Burmistrza Woźnik

z dnia 4 lutego 2013r.

  

W sprawie: wprowadzenia regulaminu strony internetowej Urzędu Miejskiego w Woźnikach

 

Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U  Nr 142 z 2001 r. poz 1591, z późniejszymi zmianami) 

 

Z a r z ą d z a m

  

§ 1. Wprowadzić regulamin organizacyjny strony internetowej Urzędu w brzmieniu zgodny z załącznikiem Nr  1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Drogownictwa, Promocji, Kultury i Współpracy z Podmiotami Gospodarczymi.

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2013 12:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 920
17 lipca 2015 14:40 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2013 12:31 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4.pdf] do dokumentu.
06 lutego 2013 12:31 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany