INFORMACJE

Urząd Miejski w Woźnikach przypomina o konieczności składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku każdej zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomośćUrząd Miejski w Woźnikach przypomina o konieczności składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku każdej zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.


Kluczowe znaczenie w przypadku tych deklaracji ma ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość. Nie mniej jednak tut. Organ dokonując analizy złożonych deklaracji, w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy osobami zadeklarowanymi a zameldowanymi, wzywa do udzielenia wyjaśnień o przyczynę rozbieżności.


W przypadku gdy deklaracja nie została złożona pomimo istnienia takiego obowiązku (przebywanie osób na nieruchomości), Burmistrz wszczyna postępowanie w celu naliczenia opłaty z urzędu w drodze decyzji.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Kurek - Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2018 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 308
21 listopada 2018 14:13 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2018 14:12 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie zdjęcia [p1anf8u7e6psrll47c0ag6eri3.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2018 14:12 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany