PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI w GMINIE WOŹNIKI

Uchwała Nr 203/XVII/2012

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 17.08.2012r.

 

 

w sprawie przyjęcia „ Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Woźniki„

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn zmianami) oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zmianami)

 

Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:

 

 

§1.

 

przyjmuje się „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Woźniki  w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 sierpnia 2012 11:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 975
30 sierpnia 2012 11:24 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [pone.pdf] do dokumentu.
30 sierpnia 2012 11:21 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_203.pdf] do dokumentu.
30 sierpnia 2012 11:20 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany