INFORMACJE / FORMULARZ

Przekazanie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

W związku z treścią art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), który stanowi o obowiązku publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym zestawieniem danych dotyczących  czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego,

Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Woźnikach

zwraca się z uprzejmą prośbą do Zarządców nieruchomości i Właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Woźniki o przekazywanie Gminie stosownych danych.

 

Zakres niezbędnych danych oraz wzory formularzy, które posłużą do ich przekazywania są zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 250, poz. 1873) w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części.

 

Wypełnione formularze należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w podanych w rozporządzeniu terminach;

• za pierwsze półrocze – do końca lipca danego roku,

• za drugie półrocze – do końca stycznia roku następnego

 

na adres:

Urząd Miejski w Woźnikach

 ul. Rynek 11

42-289 Woźniki

 

Zał. 1

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2012 09:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 899
16 lipca 2012 09:47 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [formularz.pdf] do dokumentu.
16 lipca 2012 09:44 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany