REGULAMIN - WARUNKI i ZASADY KORZYSTANIA z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Regulamin - Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Woźniki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 219/XVIII/2012  
Rady Miejskiej w Woźnikach  
z dnia 4 października 2012 r. 



 

Regulamin 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Woźniki 

 

1. Udostępnia się bezpłatnie przystanki komunikacyjne, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Woźniki, operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego. 

2. Udostępnienie przystanków komunikacyjnych odbywa się wyłącznie na pisemny wniosek strony. 

3. Korzystanie z przystanku komunikacyjnego powinno się odbywać w sposób nieutrudniający ruchu innym użytkownikom drogi z poszanowaniem zasad organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy czym czas postoju winien zostać ograniczony tylko do czasu potrzebnego do obsługi pasażerów w celu wsiadania i wysiadania. 

4. W przypadkach szczególnych, np. imprezy masowe, zgromadzenia, czasowa zmiana organizacji ruchu, remont drogi, korzystanie z przystanków może zostać czasowo ograniczone. 

5. W przypadku likwidacji przystanku, operatorzy i przewoźnicy zostaną powiadomieni o tym fakcie z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Lokalizacja nowego przystanku następuje na wniosek operatora bądź przewoźnika. 

6. Szata graficzna rozkładu jazdy, jego wymiary oraz sposób montażu podlega uzgodnieniu z Gminą Woźniki. 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2012 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1091
21 maja 2020 12:06 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_158xiii2020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2019 08:35 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_89viii2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2019 08:35 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_17ii2018__zmiany.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany