Rejestry i ewidencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miejski w Woźnikach Rynek 11 42- 289 Woźniki

Ewidencja dróg i mostów gminnych

Urząd Miejski w Woźnikach Rynek 11 42- 289 Woźniki

Ewidencja mienia gminnego

Urząd Miejski w Woźnikach Rynek 11 42- 289 Woźniki

Ewidencja umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych

Urząd Miejski w Woźnikach Rynek 11 42- 289 Woźniki

Rejestr zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne

Urząd Miejski w Woźnikach Rynek 11 42- 289 Woźniki

Rejestr zamówień publicznych

Urząd Miejski w Woźnikach Rynek 11 42- 289 Woźniki

Ewidencja umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych

Urząd Miejski w Woźnikach Rynek 11 42- 289 Woźniki

Ewidencja wniosków o dofinansowanie realizowanych inwestycji

Urząd Miejski w Woźnikach Rynek 11 42- 289 Woźniki

Gminna ewidencja zabytków

Urząd Miejski w Woźnikach Rynek 11 42- 289 Woźniki

Zatrzymaj banner przewijany