Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Woźniki z Organizacjami Pozarządowymi

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOŹNIKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE

 Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOŹNIKI

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2013

 

 

            W ramach realizacji Programu Współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok ogłoszono 8 otwartych konkursów ofert (w 2012 – 9), na które wpłynęło 90 wniosków (w 2011 – 60). Nie odrzucono żadnego wniosku ze względów formalnych (w 2012 – 2). Łącznie na realizację zadań zleconych w trybie konkursowym przeznaczono 273.000 zł (w 2012 – 265.000 zł).

 

            Organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy wystąpiły z 17 wnioskami o realizację zadań publicznych gminy (w 2012 – 12), z czego w 14 przypadkach uznano celowość zadania i podpisano umowy o jego realizację (w 2012 – 10). Na realizację zadań w trybie pozakonkursowym przeznaczono 36.208 zł (w 2012 – 33.255 zł).

 

            Łącznie z wnioskami o dofinansowanie prowadzonej przez siebie działalności pożytku publicznego wystąpiły 21 organizacji (w 2012 – 23). Po raz pierwszy z wnioskami wystąpiły 4 organizacje pozarządowe.

 

            W porównaniu z latami 2010 - 2012 widać wyraźny wzrost zainteresowania tą formą współpracy Gminy przez organizacje pozarządowe. Wskutek wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w 2012 roku w trybie pozakonkursowym, w roku 2013 otwarto nowy konkurs ofert: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

            Jedna organizacja zrezygnowała z realizacji zadania przed podpisaniem umowy, ze względu na otrzymanie niższych środków w wyniku postępowania konkursowego, niż zakładane przez nią koszty. Łącznie podpisano 91 umów na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki. Rozwiązano 4 umowy: 2 z przyczyn losowych, 1 na wniosek organizacji pozarządowej oraz 1 w trybie karnym.  3 umowy dotyczyły kwot powyżej 20.000 zł; 4 umowy dotyczyły kwot w zakresie 5.000 – 20.000; a 84 umowy zawarto na kwoty mniejsze niż 5.000 zł.

 

            Wykaz umów podpisanych z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji programu współpracy znajduje się poniżej. Gmina udzielała również dotacji dla organizacji pozarządowych na podstawie odrębnych przepisów, które również zamieszczono w poniższym zestawieniu.

 

 

Wykaz przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych:

 

1. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego (91 umów):

 

1.      Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa (14.500 zł):

 1. Upowszechnianie wędkarstwa (7.000 zł)
 2. Przywracanie zasobów rodzimych ryb słodkowodnych (800 zł)
 3. Dzień seniora (800 zł)
 4. Kontynuacja współpracy z wędkarzami z Liskovej (2.400 zł)
 5. Kontynuacja współpracy z wędkarzami z Kravare (1.500 zł)
 6. Jubileusz (2.000 zł)

 

2.      Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Woźnikach (6.000 zł)

 1. Narciarstwo klasyczne (6.000 zł)

 

3.      Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Psary – Babienica (51.582 zł):

 1. Upowszechnianie sportów gołębiarskich (2.382 zł)
 2. Piłka nożna (42.800 zł)
 3. Stworzenie siłowni w budynku klubowym (1.900 zł)
 4. Strona internetowa LKS ORZEŁ Psary – Babienica (500 zł)
 5. Przygotowanie bazy sportowej do okresu zimowego (2.000 zł)
 6. Dojazd zawodników na mecze (2.000 zł)

 

4.      Ochotnicza Straż Pożarna Piasek (10.300 zł):

 1. Udział w zawodach sikawek konnych i ręcznych (1.500 zł)
 2. Strona internetowa OSP Piasek (500 zł)
 3. Sadzenie drzew, krzewów i upiększanie środowiska (800 zł)
 4. Spotkanie emerytów (800 zł)
 5. Wycieczka do Kravare (1.000 zł)
 6. Festyn (1.900 zł)
 7. Upamiętnienie miejsca stracenia powstańca śląskiego (500 zł)
 8. Działanie zespołu „Girlanda” (1.400 zł)
 9. Majówka (1.900 zł)

 

5.      Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki (74.652 zł)

 1. Organizacja czasu wolnego mieszkańcom miasta i gminy Woźniki w ramach edukacji przez uprawianie piłki nożnej (67.750 zł)
 2. Rozpowszechnianie sportów gołębiarskich (2.152 zł)
 3. Organizacja czasu wolnego mieszkańcom miasta i gminy Woźniki w ramach edukacji przez uprawianie piłki nożnej w ramach organizowanych turniejów (1.750 zł)
 4. Zapewnienie czasu wolnego mieszkańcom miasta i gminy Woźniki przez uprawianie piłki nożnej na boisku MLKS Woźniki (3.000 zł)

 

6.      Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica (18.600 zł):

 1. Strzelectwo (2.500 zł)
 2. Strona internetowa OSP (500 zł)
 3. Pokazy ratownictwa medycznego (1.000 zł)
 4. Sadzenie drzew i krzewów i upiększanie środowiska (800 zł)
 5. Festyn strażacki (1.900 zł)
 6. Festyn szkolny (1.900 zł)
 7. Gminny obóz strażacki (10.000 zł)

 

7.      Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny (9.650 zł):

 1. Tenis stołowy i piłkarzyki (2.500 zł)
 2. Piłka siatkowa – plażowa (1.500 zł)
 3. Nording walking jako forma zajęć i promocja zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego (1.750 zł)
 4. Ocalić od zapomnienia – młodzi twórcy sztuki śląskiej (1.700 zł)
 5. Festyn w środku lata (700 zł)
 6. Festyn (1.500 zł)

 

8.      Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki (6.844 zł):

 1. Piłka siatkowa (3.000 zł)
 2. Zajęcia aerobiku (1.374 zł)
 3. Remont spinalni na budynku OSP (1.300 zł)
 4. Pokaz kwalifikowanej pierwszej pomocy (1.000 zł)
 5. Zabezpieczenie ratowników w czasie działań ratowniczych (1.000 zł)
 6. Wykonanie instalacji oddymiającej (1.000 zł)
 7. Przygotowanie otoczenia cmentarza do okresu zimowego (870 zł)

 

9.      Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny (59.354 zł):

 1. Piłka nożna w Kamieńskich Młynach (47.400 zł)
 2. Sporty gołębiarskie (1.866 zł)
 3. Strona internetowa LKS WARTA (500 zł)
 4. Dostosowanie bazy sportowej do trenowania młodzieży (4.200 zł)
 5. Trenowanie młodzieży w okresie letnim (3.900 zł)
 6. Dowóz zawodników na mecze (1.488 zł)

 

10.  Ochotnicza Straż Pożarna Psary (14.226 zł):

 1. Zajęcia aerobiku  (1.626 zł)
 2. Zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych (1.000 zł)
 3. Rękodzieło kobiet z koła gospodyń (500 zł)
 4. Młodzieżowe kółko modelarskie przy OSP Psary (500 zł)
 5. Sikawka konna w OSP Psary (1.000 zł)
 6. Sprzęt do ratowania dobytku po wichurach (500 zł)
 7. Pokaz pomocy przedmedycznej (1.000 zł)
 8. Urozmaicanie szaty roślinnej na placu przy OSP Psary (800 zł)
 9. Warsztaty ekologiczne na placu zabaw przy OSP Psary (600 zł)
 10. Integracja koła seniorów przy OSP Psary (600 zł)
 11. Wycieczka koła seniorów przy OSP Psary (1.000 zł)
 12. Wyjazd na kravarski odpust (1.000 zł)
 13. Św Florian patron strażaków (200 zł)
 14. Letni festyn strażacki (1.900 zł)
 15. Zespół folklorystyczny Babie Lato (2.000 zł)

 

11.  Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ przy SP Psary (7.650 zł):

 1. Piłka nożna (7.650 zł)

 

12.  Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie (2.500 zł):

 1. Warsztaty pszczelarskie (150 zł)
 2. Wydanie pocztówki (150 zł)
 3. Urozmaicanie szaty roślinnej gminy (1.200 zł)
 4. Odtwarzanie zasobów pszczoły rodzimej (1.000 zł)

 

13.  Koło Łowieckie KNIEJA Katowice (7.500 zł):

 1. Odtwarzanie populacja bażanta (2.700 zł)
 2. Mity i prawdy o łowiectwie (700 zł)
 3. Odtwarzanie miejsc lęgowych dzikich kaczek (600 zł)
 4. Dokarmianie zwierzyny w okresie zimowym (2.700 zł)
 5. Ochrona zwierzyny płowej przed pasożytami (800 zł)

 

14.  Ochotnicza Straż Pożarna Babienica (4.700 zł):

 1. Spotkanie emerytów (800 zł)
 2. Festyn strażacki (1.900 zł)
 3. Kultywowanie tradycji śląskich (2.000 zł)

 

15.  Wspólnota Dobrego Pasterza Katowice (5.000 zł):

 1. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży – ratownicy marzeń (5.000 zł)

16.  Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńskie Młyny (1.500 zł):

 1. Ostatki – tradycja i kultura ludowa (700 zł)
 2. Festyn odpustowy w Kamieńskich Młynach (800 zł)

 

17.  Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza (3.800 zł):

 1. Festyn (1.900 zł)
 2. Festyn strażacki (1.900 zł)
 3. Parafia św Katarzyny w Woźnikach (1.000 zł)
 4. Prowadzenie chóru kościelnego (1.000 zł)

 

18.  Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka (4.400 zł):

 1. Dożynki (1.900 zł)
 2. Renowacja kapliczki na Poctowcach (500 zł)
 3. Festyn (2.000 zł)

 

19.  Parafia św Franciszka Miotek (250 zł):

 1. Bieg przełajowy (III Bieg papieski) (250 zł)

 

 


 

2. Na podstawie odrębnych przepisów:

 

1. ustawa o ochronie zabytków

 1.  Parafia św Katarzyny w Woźnikach – 25.000 zł

 

2. ustawa o systemie oświaty

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny – 303.000 zł

 

3. ustawa o ochronie przeciwpożarowej

 1. Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica – 4.035 zł
 2. Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka – 2.696 zł
 3. Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza – 4.786 zł
 4. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki – 1.092,60 zł
 5. Ochotnicza Straż Pożarna Piasek – 1.608 zł
 6. Ochotnicza Straż Pożarna Psary – 4.515,60 zł

 

 

Nie rozliczono jednej dotacji:

1. Koło Łowieckie KNIEJA Katowice „Odtwarzanie populacji bażanta”. W tym przypadku nastąpiło rozwiązanie umowy w trybie karnym, nakazano zwrot całości dotacji (2.700 zł), zapłatę kary umownej (135 zł) i odsetek (172,13 zł).

 

Cztery dotacje rozliczono po terminie:

1.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Piłka siatkowa – plażowa” - 10 dni po terminie

2.Ochotnicza Straż Pożarna Piasek „Wycieczka do Kravare” - 5 dni po terminie

3.Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza „Festyn” - 1 dzień po terminie

4.Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny „Trenowanie młodzieży w okresie  letnim” - 6 dni po terminie

Pozostałe dotacje zostały rozliczone w terminie.

 

            W jednym wypadku nie udało się osiągnąć zaplanowanych celów zadania: Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa „Kontynuacja współpracy z wędkarzami z Kravare”. Winę za tę sytuację ponosi partnerska organizacja z Kravare, która pomimo wcześniejszych zapewnień nie podjęła żadnej współpracy. Ponieważ w tym przypadku nie było możliwości wykazania wkładu własnego dotacja została stosowanie do tego faktu przeliczona i nakazano zwrot części dotacji (177,92 zł)

           

 

Zwroty dotacji wynikające z niewydatkowania środków w 2013 roku:

 

1. OSP Kamienica „Strzelectwo” - 3,30 zł (zwrot niewykorzystanych odsetek)

2. OSP Kamienica „Festyn strażacki – 5,12 zł (zwrot niewykorzystanych odsetek)

3. OSP Woźniki „Remont spinalni na budynku OSP” - 771,49 zł (zwrot niewykorzystanej części dotacji w związku z rozwiązaniem umowy ze względu na „siłę wyższą”)

4. KŁ KNIEJA  Katowice „Odtwarzanie populacji bażanta” - 3.007,13 zł (umowa rozwiązana w trybie karnym z powodu jej nierozliczenia: 2.700 zł - zwrot całości dotacji; 172,13 zł – odsetki od niewykorzystanej dotacji; 135 zł – kara umowna)

5. OSP Piasek „Sadzenie drzew, krzewów, upiększanie środowiska” - 800 zł (zwrot całości dotacji w związku z rozwiązaniem umowy ze względu na „siłę wyższą”)

6. PZW Okręg Częstochowa „Kontynuacja współpracy z wędkarzami z Kravare” - 177,92 zł  (przeliczenie dotacji ze względu na brak możliwości wykazania wkładu własnego)

7. Parafia Woźniki „Prowadzenie chóru kościelnego” - 3,98 zł (zwrot niewykorzystanych odsetek)

8. OSP Ligota Woźnicka „Dożynki” - 5,79 zł (zwrot niewykorzystanych odsetek)

9. OSP Ligota Woźnicka „Festyn” - 0,20 zł (zwrot niewykorzystanych odsetek)

10. OSP Kamieńskie Młyny „Festyn odpustowy w Kamieńskich Młynach” - 199,82 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji)

11. LKS WARTA Kamieńskie Młyny „Dostosowanie bazy sportowej do trenowania młodzieży” - 4.461,54 zł (umowa rozwiązana na wniosek stowarzyszenia: 4.200 zł – zwrot całości dotacji; 57,54 zł – odsetki od niewykorzystanej dotacji; 210 zł – kara umowna)

12. Parafia Miotek „Bieg przełajowy (III Bieg papieski)” - 0,67 zł (zwrot niewykorzystanych odsetek)

 

 

            W roku 2013 przeprowadzono 189 kontroli realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Z protokołami kontroli można zapoznać się w BIP Gminy Woźniki.

 

Na skutek przeprowadzonych kontroli podjęto następujące działania:

 

1.  Dla umów zawartych w 2012 roku:

 

1. OSP Woźniki „Aerobik w Woźnikach” - wystąpiono o udzielenie dodatkowych wyjaśnień

 

2. LKS ORZEŁ Psary Babienica „Piłka nożna” - wystąpiono o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Ponadto nakazano zwroty następujących kwot:

 1. 53 zł + 6,05 zł (odsetki) – rachunek za sędziowanie meczu bez określonego płatnika
 2. 50,11 zł + 2,97 (odsetki) – faktura opłacona kartą kredytową nie przypisaną do konta organizacji
 3. 2.426,04 zł + 269,59 zł (odsetki) – brak przekonującego wyjaśnienia przyczyn powstania kosztów lub koszty powstałe bez związku z realizowanym zadaniem

3. LKS WARTA Kamieńskie Młyny „Piłka nożna w Kamieńskich Młynach” - wystąpiono o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Ponadto nakazano zwroty następujących kwot:

 

    1.   392,62 zł + 57,61 zł (odsetki) – faktury opłacone kartą kredytową nie przypisaną do konta organizacji lub z konta nie przeznaczonego do obsługi dotacji

 

4. UKS ORZEŁ Psary „Piłka nożna” - wystąpiono o udzielenie dodatkowych wyjaśnień

 

5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Piłka siatkowa – plażowa” - wystąpiono o udzielenie dodatkowych wyjaśnień

 

6. MLKS Woźniki „Organizowanie wolnego czasu mieszkańcom miasta i gminy Woźniki w ramach edukacji przez uprawianie piłki nożnej” - wystąpiono o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Ponadto nakazano zwroty następujących kwot:

       1.   53,04 zł + 3,39 zł (odsetki) – faktura opłacona bonami towarowymi

       2.    2,30 zł + 0,19 zł (odsetki) - brak przekonującego wyjaśnienia przyczyn powstania kosztów lub koszty powstałe bez związku z realizowanym zadaniem

 

7. UKS Woźniki „Narciarstwo klasyczne” - wystąpiono o udzielenie dodatkowych wyjaśnień 

 

8. OSP Kamienica „Strzelectwo” - wystąpiono o udzielenie dodatkowych wyjaśnień

 

9. OSP Woźniki „Strona internetowa OSP Woźniki” - wystąpiono o udzielenie dodatkowych wyjaśnień

 

10. LKS WARTA Kamieńskie Młyny „Turniej oldbojów” - wystąpiono o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Ponadto nakazano zwroty następujących kwot:

 1. 466 zł + 35,78 zł (odsetki) – rachunki za sędziowanie meczy bez określonego płatnika

 

11. OSP Psary „renowacja sikawki konnej” - wystąpiono o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Ponadto nakazano zwroty następujących kwot:

    1.  3,45 zł + 0,30 zł (odsetki) – faktura opłacona kartą kredytową nie przypisaną do konta organizacji

 

12. OSP Woźniki „Pokaz kwalifikowanej pierwszej pomocy” - wystąpiono o udzielenie dodatkowych wyjaśnień

 

13. OSP Babienica „Festyn strażacki” - wystąpiono o udzielenie dodatkowych wyjaśnień

 

14. OSP Kamienica „Festyn strażacki” - wystąpiono o udzielenie dodatkowych wyjaśnień

 

15. Parafia Woźniki „Prowadzenie chóru kościelnego” - wystąpiono o udzielenie dodatkowych wyjaśnień

 

16. Stowarzyszenie Miłośników Śląskiej Porcelany i Widokówki „Śląskie białe złoto – historia i dorobek górnośląskich fabryk porcelany” - wystąpiono o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Ponadto nakazano zwrot następujących kwot:

 1.  150 zł + 23,29 zł (odsetki) – faktury opłacone kartą kredytową nie przypisaną do konta organizacji

 

17. OSP Psary „Babie Lato – 30 lat minęło” - wystąpiono o udzielenie dodatkowych wyjaśnień

 

18. OSP Psary „Integracja koła seniorów przy OSP Psary” - wystąpiono o udzielenie dodatkowych wyjaśnień

 

19. OSP Piasek „Prelekcje i wycieczka” - wystąpiono o udzielenie dodatkowych wyjaśnień

 

20. LKS WARTA Kamieńskie Młyny „Przygotowanie bazy sportowej” - wystąpiono o udzielenie dodatkowych wyjaśnień

 

 

2. W pozostałych kontrolowanych przypadkach nie stwierdzono uchybień.

 

 

3. Sprawozdania z realizacji zadań dotowanych w roku 2013 będą podlegać kontroli w 2014 roku (30.01.2014 zakończono składanie sprawozdań do UM Woźniki)

 

            Lista powyższa może ulec zmianie o zarządzone zwroty dotacji wynikłe z niecelowego wydania środków, które zostanie ujawnione w toku prowadzonych kontroli (zgodnie z prawem do końca 2018 roku).

 

 

            Prócz współpracy finansowej, która została szczegółowo przedstawiona powyżej, Gmina Woźniki prowadziła również współpracę poza finansową z organizacjami pozarządowymi, która obejmowała następujące obszary:

1. Nieodpłatne użyczenie lokali:

1. OSP Woźniki – strażnica;

2. OSP Ligota Woźnicka – strażnica;

3. OSP Kamieńskie Młyny – strażnica;

4. OSP Kamienica – strażnica;

5. OSP Lubsza – strażnica;

6. OSP Piasek – strażnica;

7. OSP Psary – strażnica;

8. OSP Babienica – strażnica;

9. MLKS Woźniki – boisko + zaplecze;

10. LKS WARTA Kamieńskie Młyny – boisko + zaplecze;

11. LKS ORZEŁ Psary – Babienica – boisko + zaplecze;

12. UKS ORZEŁ przy szkole podstawowej w Psarach – pomieszczenie + sprzęt sportowy;

13. UKS przy szkole podstawowej Woźniki – pomieszczenie + sprzęt sportowy;

14. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – udostępnianie sali raz w tygodniu;

15. PCK Zarząd Rejonowy w Lublińcu – pomieszczenie;

16. ZHP Chorągiew Śląska – pomieszczenie;

17. Solidacja Mariańska przy Parafii św Katarzyny w Woźnikach – pomieszczenie;

18. Polski Związek Wędkarski – udostępnianie sali na zebrania;

19. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – udostępnianie sali na zebrania.

 

 

2. Preferencyjne warunki najmu:

     1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny – budynek szkoły;

     2. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Woźniki – punkt wkładań.

 

3. Nieodpłatne publikowanie informacji stowarzyszeń w Wiadomościach Ziemi Woźnickiej i na stronie internetowej Gminy Woźniki.

4. Udzielanie informacji organizacjom pozarządowym o zewnętrznych źródłach finansowania ich działalności.

5. Udzielenie pomocy merytorycznej w zakresie nawiązania współpracy międzynarodowej.

 

Konsultowanie projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności organizacji pozarządowych obywało się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 422/XXXX/2010 z dnia 22 czerwca 2010 roku, tj

ñ   podczas posiedzeń Gminnej Rady Sportu;

ñ   podczas posiedzeń Miejsko – Gminnego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej;

ñ   za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej.

 

            Środki przekazane na realizację zadań publicznych, którymi organizacje pozarządowe wyraziły zainteresowanie, były w roku 2013 następujące:

ñ   zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 216.838 zł (22,47 zł na mieszkańca)

ñ   zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu – 14.870 zł (1,54 zł na mieszkańca)

ñ   zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności – 5.000 zł (0,52 zł na mieszkańca)

ñ   zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 4.800 zł (0,50 zł na mieszkańca)

ñ   zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania – 10.000 zł (1,04 zł na mieszkańca)

ñ   zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 32.000 zł (3,32 zł na mieszkańca)

ñ   zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 13.500 zł (1,40 zł na mieszkańca)

ñ   działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami – 5.900 zł (0,61 zł na mieszkańca)

ñ   zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 5.000 zł (0,52 zł na mieszkańca)

 

            Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne Gminy Woźniki do ich realizacji w większości nie zatrudniały pracowników (wyjątki stanowią trenerzy sportowi z odpowiednimi licencjami). Większą część zadań wykonywali wolontariusze (średnio po 4 – 5 osób przy poszczególnym zadaniu). Wkład własny organizacji pozarządowych w postaci pracy wolontariuszy lub środków finansowych stanowił w każdym przypadku co najmniej 10% wartości zadania publicznego. Organizacje nie wykazywały dochodów uzyskiwanych w wyniku prowadzenia zadań publicznych.

 

 

            W trakcie obowiązywania programu współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące jego realizacji.

 

 

 

Sprawozdanie sporządził

 

Piotr Kalinowski

inspektor ds współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Piotr Kalinowski - Inspektor ds współpracy z organizacjami pozarządowymi
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lutego 2014 10:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 912
04 lutego 2014 14:45 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [sprawozdanie_za_2013_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2014 14:44 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2014 14:37 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany