Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Woźniki z Organizacjami Pozarządowymi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które w roku 2010 otrzymały dofinansowanie z budżetu Gminy Woźniki

I. W trybie otwartego konkursu ofert (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) 1. Ochotnicza Straż Pożarna Babienica, ul Główna 31

Zatrzymaj banner przewijany