Zarządzenia Burmistrza 2009

ZARZĄDZENIE Nr 98/2009 Burmistrza Miasta Woźniki z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

ZARZĄDZENIE Nr  98/2009

==========================

Burmistrza Miasta Woźniki

z  dnia 30 grudnia  2009 roku

 

 

 

w sprawie: zmiany  opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

 

 

 

                          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  późn. zmianami)  i art. 186, ust. 1 pkt 1 i art. 188, ust 1, pkt.1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005  r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz § 11  uchwały Nr 272//XXIV/2008 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009  – Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

 

§ 1. Dokonać zmiany układu wykonawczego do uchwały Nr 370//XXXV/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2009  roku w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie roku 2009  jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Przekazać podległym jednostkom informację  o zmianach w planie  wydatków budżetu na 2009 r.

 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.12.2009
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2010 12:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1010
28 czerwca 2010 14:05 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
05 stycznia 2010 12:34 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
05 stycznia 2010 12:34 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany