INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE w BIP (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE w BIP

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429 t.j. z dnia 31.07.2019r.) informujemy, że informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej przez tut. Urząd, udostępniane są:

Zatrzymaj banner przewijany