Wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kontrola wykorzystania środków dla projektu nr 526/2018/NPRC zrealizowanego w ramach Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - wystąpienie pokontrolne - 2019 rok

Kontrola przeprowadzona w dniach od 15 do 24 maja 2019 roku przez Zespół Kontrolerów Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Zakres kontroli:

Kontrola projektu ,,Ochrona dorzecza Małej Panwi, Liswarty II Etap - realizacja w sołectwie Ligota Woźnicka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Psarach" - informacja pokontrolna - 2019 rok

Kontrola przeprowadzona przez zespół kontrolujący Referatu kontroli projektów Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śl. w dniach od 01 do 15 lutego 2019 r.

Kontrola spraw Obrony Cywilnej - wystąpienie pokontrolne - 2018 rok

Kontrola przeprowadzona dnia 28 września 2018 roku przez Zespół Kontrolerów Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu. Zakres kontroli:

Kontrola kompleksowa Gminy Woźniki - Regionalna Izba Obrachunkowa - Wystąpienie pokontrolne - 2018 rok

Kontrola kompleksowa Gminy Woźniki przeprowadzona w okresie od dnia 08 maja do dnia 22 czerwca 2018 roku przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Zakres i tematyka kontroli:

Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy – Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oddział w Częstochowie - wystąpienie pokontrolne - 2018 rok

Kontrola przeprowadzona przez starszego inspektora pracy – Specjalistę działającego w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w dniach 29.06, 4,5.07.2018 r. Cel k

Kontrola z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej w Urzędzie - wystąpienie pokontrolne - 2014 rok

Kontrola z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej w Urzędzie, przeprowadzona dnia 10 października 2014 roku przez Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

Kontrola kompleksowa Gminy Woźniki - wystąpienie pokontrolne - 2014 rok

Kontrola kompleksowa Gminy Woźniki przeprowadzona w okresie od dnia 02 czerwca do dnia 11 lipca 2014 roku przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Zakres i tematyka kontroli:

Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::