ZASTĘPCA BURMISTRZA (ZB)

1. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
1.1. wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,
1.2. wydawanie i podpisywanie na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, jak również innych dokumentów w zakresie powierzonym do wykonywania przez Burmistrza.
2. Zastępca Burmistrza bezpośrednio nadzoruje pracę następujących Referatów:
2.1. Referat Spraw Obywatelskich (SO),
2.2. Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (NG),
2.3. Referat Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Gospodarki Mieszkaniowej (ZP).

(Zarządzenie Nr. KR. 120.27.2019 Burmistrza Woźnik z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Woźnikach)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2019 12:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 540
06 lutego 2019 12:03 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Utworzenie jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany