REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH

Kod RWA

SO

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

  • wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych, bądź wpisanie lub zmiana danych kontaktowych na dowolnym formularzu urzędowym, który zawiera sekcję RDK;

  • dowód osobisty lub paszport (do wglądu);

  • telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie, na które za pośrednictwem SMS-a lub e-maila zostaną wysłane kody do potwierdzenia danych – jeśli dane w RDK potwierdzane są przy urzędniku.

 


Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Każdy, kto spełnia poniższe warunki:

 

  • ma nadany numer PESEL,

  • jest osobą pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. 

 

Przekazanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych jest całkowicie dobrowolne. Samodzielnie decyduje się o udostępnieniu numeru telefonu komórkowego czy adresu e-mail lub też ich obu. Dane kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili można zmienić albo usunąć.

 


Uwagi:

 

  • złożenie wniosku może nastąpić osobiście - w dowolnym urzędzie gminy niezależnie od miejsca zameldowania. Należy wypełnić osobiście wniosek i przekazać urzędnikowi swoje dane kontaktowe – numer telefonu komórkowego i/lub adres e-mail. Po wprowadzeniu danych do RDK przez urzędnika należy je potwierdzić kodami otrzymanymi w SMS-ie i/lub e-mailu. Można to zrobić również online np. po powrocie do domu. Wtedy należy skorzystać z usługi  Potwierdź swoje dane kontaktowe w Rejestrze Danych Kontaktowych (RDK) na stronie internetowej www.gov.pl;

 

  •  za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  Dane do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych przekazuje, aktualizuje lub usuwa samodzielnie osoba fizyczna przy użyciu usługi online udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji korzystając z usługi Potwierdź swoje dane kontaktowe w Rejestrze Danych Kontaktowych (RDK) na stronie internetowej www.gov.pl. Złożona informacja musi być podpisana podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ważne jest, by korzystając z tej opcji mieć przy sobie dostęp do poczty elektronicznej i telefonu – w celu weryfikacji konieczne będzie wpisanie kodów, które otrzymamy drogą elektroniczną. W przypadku braku telefonu lub dostępu do poczty elektronicznej wprowadzone dane można zatwierdzić później, bowiem kody są ważne przez 24h.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Miejski w Woźnikach

ul. Rynek 11, parter, pokój nr 6

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00


Dodatkowe informacje telefoniczne po nr tel.:

34 366 99 07

34 366 99 17.

 

Opłaty

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia

 

Przekazanie/aktualizacja/usunięcie danych kontaktowych, tak aby stały się one dostępne w Rejestrze Danych Kontaktowych następuje od razu po ich potwierdzeniu kodem przez urzędnika. Jeśli dane mają być usunięte – zostaną one usunięte natychmiast (nie otrzymuje się żadnego kodu potwierdzającego). Jeżeli dane kontaktowe nie zostały potwierdzone w urzędzie - można to zrobić później (w ciągu 24 godzin od otrzymania kodu potwierdzającego).

 

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

 

Rejestr Danych Kontaktowych to baza, dzięki której administracja publiczna ma dostępdo  aktualnych danych kontaktowych osób.

Pozwala to na szybki i skuteczny kontakt z petentami, by powiadomić ich o:

  • dokumentach gotowych do odbioru, 
  • rozpatrzeniu złożonych wniosków, 
  • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w innych sprawach, prowadzonych w urzędach.

RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących danej osoby. Dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne. 


 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Nowacka - Referat Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2020 08:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 73
22 czerwca 2020 09:00 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
22 czerwca 2020 09:00 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
22 czerwca 2020 08:58 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::