PRZYDZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH I SOCJALNYCH

Kod RWA

ZP

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- pisemny wniosek o przydział lokalu z uzasadnieniem

- zaświadczenie o dochodzie z Urzędu Skarbowego

- w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy do wniosku należy dołączyć np. wyrok rozwodowy, akt zgonu współmałżonka lub inne dokumenty wynikające z indywidualnej sytuacji wnioskodawcy

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ


parter, pokój nr 4

tel. 34 366 99 02

 

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00


Opłaty

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

1. Podstawą zawarcia umowy najmu lokalu jest umieszczenie wnioskodawcy na liście rocznej.


2. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego którego rozpatrzenie ma nastąpić w danym roku kalendarzowym należy składać do dnia 30 listopada roku poprzedniego.

3. Wniosek należy składać na ustalonym druku.

4. Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja Mieszkaniowa Rady Miejskiej w Woźnikach

5. Roczna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania mieszkania podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza i jest ogłaszana do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

6. Osoby umieszczone na liście, które w danym roku nie otrzymały mieszkania mogą ubiegać się o umieszczenie na liście na rok następny pod warunkiem złożenia aktualnych danych, na podstawie których zostały zakwalifikowane na listę.

7. Sytuacja materialna i mieszkaniowa osób, które zostały umieszczone na liście będzie poddawana weryfikacji. Stwierdzenie podania nieprawdziwych danych oraz poprawy sytuacji materialnej lub mieszkaniowej spowoduje wykreślenie z listy zakwalifikowanych do otrzymania mieszkania i odstąpienie od realizacji wniosku.

8. Wnioskodawca umieszczony na liście obowiązany jest o zgłaszanie w ciągu roku każdej zmiany sytuacji materialnej lub mieszkaniowej.

9. w celu realizacji wniosku wnioskodawca otrzyma pisemną ofertę zawarcia umowy najmu wraz z adresem lokalu. W razie odmowy, przedstawia się drugą ofertę. Nie przyjęcie żadnej z dwóch ofert powoduje wykreślenie z listy.

10. Wszystkie wnioski o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego poddawane są kontroli społecznej.
a) funkcję społecznej kontroli sprawuje Komisja Mieszkaniowa Rady Miejskiej w Woźnikach,
b) członków komisji powołuje i odwołuje Rada Miejska w Woźnikach,
c) zakres i tryb działania komisji określa regulamin pracy komisji zatwierdzony przez Radę Miejską w Woźnikach.Przewidywany termin załatwienia sprawy: 


- bliżej nieokreślony - uzależniony od pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej a następnie od pozyskania odpowiedniego wolnego lokalu spełniającego kryteria przydziału

Inne informacje

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.


1. Wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym uzasadniającą oddanie w najem lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony określa się jako wielkość wyższą niż 80 % najniższej emerytury lecz nie przekraczającą 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i wyższą niż 50 % najniższej emerytury lecz nie przekraczającą 120 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym

2. Wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym uzasadniającą oddanie w najem lokalu socjalnego określa się jako wielkość nie przekraczającą 80% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

3. Podstawę ustalenia wysokości dochodu, o którym mowa powyżej stanowią zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodach uzyskiwanych w ostatnim roku podatkowym przez wszystkich członków gospodarstwa domowego.
Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 kwietnia 2008 15:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 6147
21 czerwca 2019 08:20 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
21 marca 2019 12:20 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
14 lutego 2019 13:41 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::