NADAWANIE NUMERACJI PORZĄDKOWEJ NIERUCHOMOŚCI

Kod RWA

NG

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. Kopia mapy (zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu), na której kolorem wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki

REFERAT NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

pokój nr 12

tel. 34 366 99 09

 

w godzinach:

 - poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00


Opłaty

- opłata lub zwolnienie z opłaty, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej

 

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2018 poz. 1044 j.t.)

 

Termin i sposób załatwienia

Wydanie stosownego zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Art.47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 t.j.)

Tryb odwoławczy

- brak

Inne informacje

Właściciele i zarządcy nieruchomości zabudowanych są zobowiązani w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym, do umieszczenia na niej tabliczki z numerem porządkowym.

Brak na niektórych budynkach tabliczek z numerami porządkowymi, powoduje duże utrudnienie w dotarciu pod wskazany adres poczty, pogotowia itd.

W związku z tym przypomina się o obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem poprządkowym. Tabliczka powinna być umieszczona na budynku lub na ogrodzeniu w widocznym miejscu i utrzymywana w należytym stanie.


Urząd Miejski w Woźnikach  posiada w swoich zasobach  tabliczki numeracji porządkowej nieruchomości – dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach pokój nr 12, tel. 34 366 99 09.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 kwietnia 2008 15:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 2919
06 sierpnia 2019 13:48 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
06 sierpnia 2019 13:45 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
06 sierpnia 2019 11:35 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::