EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Kod RWA

NG

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki 

REFERAT NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
parter, pokój nr 13 

tel. 34 366 99 21

 

w godzinach:

 - poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00


Podstawa prawna

- art. 5 ust. 1 pkt 2) 3a) i 3b) art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 , art.7 ust.1 i 6 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454),

 

- §16 Uchwały Nr 209/XXII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki.

 

Inne informacje

W ubiegłym roku Urząd Miejski w Woźnikach rozpoczął aktualizację ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Obowiązek jej prowadzenia podyktowany jest zapisem Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.z 2018 r., poz. 1454) – art. 3 ust 3 pkt 1 i 2 – w myśl którego:

„Gminy prowadzą ewidencję:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

 

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej”.     

 

Z uwagi na fakt, iż spora część mieszkańców nie wywiązała się z obowiązku złożenia deklaracji dot. odprowadzania ścieków bytowych ze swojej posesji, wyznacza się termin składania formularzy do dnia 31 lipca 2019 r.

 

Nadmienia się, iż w myśl Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach oraz Uchwały Nr 209/XXII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki, właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

 

 • przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;

 • gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych (tj. szczelnych);

 • opróżniania zbiornika bezodpływowego w sposób gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

   

Poniżej znajduje się aktualny wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Burmistrza Woźnik na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Woźniki.

 • FHU "EKO-TRANS" Ewa Stasikowska ul. Św. Wawrzyńca 21, Cynków, 42-350 Koziegłowy, tel. 662-232-093,

 • Wywóz Nieczystości i Przewóz Ładunków Wiesław Strach ul. Kosmowskiej 6 m.94, 42-224 Częstochowa, tel. 34/365-91-17,

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Opolska 51,  42-600 Tarnowskie Góry, tel. 32/784-02-14,

 • WC SERWIS Sp. z o.o. (dot. opróżniania przenośnych kabin WC oraz szamb podkontenerowych), ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze, tel. 32/278-45-31,

 • F.U.H. Dorota Koba ul. Słoneczna 16, Wojsławice 42-350 Koziegłowy, tel. 605-277-608

 • Profesjonalne Gospodarowanie Odpadami Anna Dąbrowska ul. Krakowska 175,  32-080 Zabierzów, tel. 507-070-041.

 • P.H.U. EKO-KOMBID Beata Obstarczyk ul. Długa 10A, 32-642 Włosienica, tel. 33/844-54-20.

 • F.U. EKO-MITRANS Michał Kurzak ul. Św. Wawrzyńca 26, Cynków, 42-350 Koziegłowy, tel. 516-134-786

 

  Wzór formularza oraz więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach, pokój numer 13

 

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 kwietnia 2008 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 5682
14 lutego 2019 13:09 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
06 lutego 2019 15:17 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
04 stycznia 2019 11:26 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::