OPŁATY ROCZNE Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA GRUNTACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

Kod RWA

NG

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- Wniosek o zmianę naliczenia opłaty rocznej w związku z nabyciem / zbyciem nieruchomości gruntowej , w związku z nabyciem spadku.

- Dokumenty przenoszące nabyte prawo: akt notarialny, postanowienie Sądu

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki 

REFERAT NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

parter, pokój nr 13 

tel. 34 366 99 21

 

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00

Opłaty

Od wniosków nie pobiera się opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia wniosku - w ciągu jednego miesiąca, w sprawach szczególnych w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

Art.77 - art.81 oraz art.87 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2204).

Tryb odwoławczy

Od aktualizacji opłat rocznych przysługuje odwołanie bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, zgodnie z art.77 - art.81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2204). 

Inne informacje

- Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego (działanie z urzędu na podstawie aktualnej wyceny wartości nieruchomości).

- Uaktualnienia naliczeń opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego, umową darowizny, postanowieniem sądu.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 kwietnia 2008 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 2409
14 lutego 2019 13:29 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
14 lutego 2019 13:28 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
06 lutego 2019 16:16 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::