PRZEKAZANIE DANYCH dot. CZYNSZÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH NIENALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO

Kod RWA

ZP

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ


ul. Rynek 11
42-289 Woźniki

pokój nr 4

tel. 34 366 99 02

 

w godzinach:

poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00


Inne informacje

W związku z treścią art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2018, poz. 1234 j.t.), który stanowi o obowiązku publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym zestawieniem danych dotyczących  czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego,

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

zwraca się z uprzejmą prośbą do Zarządców nieruchomości i Właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Woźniki o przekazywanie Gminie stosownych danych.

 

Zakres niezbędnych danych oraz wzory formularzy, które posłużą do ich przekazywania są zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 250, poz. 1873) w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części.

 

Wypełnione formularze należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w podanych w rozporządzeniu terminach;

• za pierwsze półrocze – do końca lipca danego roku,

• za drugie półrocze – do końca stycznia roku następnego

na adres:

Urząd Miejski w Woźnikach

 ul. Rynek 11

42-289 Woźniki

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2012 09:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 2100
21 czerwca 2019 08:23 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
21 czerwca 2019 08:20 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
14 lutego 2019 13:37 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::