WYPIS i WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Kod RWA

NG

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- WNIOSEK

Do wniosku należy dołączyć aktualną mapę ewidencyjną (w przypadku podziału nieruchomości również mapę podziałową )

 

Miejsce złożenia dokumentów


Urząd Miejski w Woźnikach
REFERAT NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki

parter, pokój Nr 15

tel. 34 36 69 914

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00

Opłaty

Opłata  zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000)
za wypis lub wyrys ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

- od wypisu:
• do 5 stron w wysokości 30 zł
• powyżej 5 stron w wysokości 50 zł

- od wyrysu:
• za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 w wysokości 20 zł
• nie więcej niż 200 zł.

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie tutejszego Urzędu lub bezgotówkowo - przelewem na rachunek bankowy.


 

Termin i sposób załatwienia

Wydanie wyrysu lub wypisu - bez zbędnej zwłoki

Podstawa prawna

- Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Woźniki

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2010 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 3370
27 maja 2020 15:21 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
27 maja 2020 11:06 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
27 maja 2020 11:05 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::