ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU MIASTA I GMINY WOŹNIKI

Kod RWA

NG

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia 


• Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowana jest baza lokalowa i specjalistyczna transportowa wraz z garażami, miejscami postojowymi, wydzielonymi miejscami do mycia i dezynfekcji pojazdów, warsztatem naprawczym na terenie wskazanym do prowadzenia tej działalności (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy itp.).

Umowa z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów (dotyczy sytuacji, kiedy wnioskodawca nie posiada na swoim terenie myjni).

• Dokument potwierdzający posiadanie przynajmniej jednego specjalistycznego pojazdu samochodowego, niezbędnego do wykonywania działalności objętej wnioskiem (umowa kupna-sprzedaży, najmu, faktura, dowód rejestracyjny pojazdu, dokumentacja zdjęciowa pojazdu).

• Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości przez stację zlewną.

• Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie należy złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".   

• Dowód wpłaty opłaty skarbowej

• Inne

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki 

REFERAT NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

pokój nr 13

tel. 34 36 69 921

 

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00

Opłaty

opłata skarbowa w wysokości 107,00 zł

Termin i sposób załatwienia

• w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Woźnikach
decyzja administracyjna

Podstawa prawna

art. 7 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2018, poz. 1454)

Tryb odwoławczy

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Woźnik w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 września 2010 11:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 2322
08 sierpnia 2019 13:53 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
08 sierpnia 2019 13:52 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Usunięcie załącznika.
08 sierpnia 2019 13:52 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::