KOMISJA ds. ROLNYCH, OCHRONY ŚRODOWISKA i ŁADU PUBLICZNEGO Kadencja 2014 - 2018

Informacje

Do zadań komisji ds. rolnych, ochrony środowiska i ładu publicznego należy:

1. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.

2. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz utrzymania czystości.

3. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz wnioskami do rady.

4. Współdziałanie z burmistrzem i komisjami rady w zakresie spraw, do których komisja została powołana.

5. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi w zakresie spraw, do których komisja została powołana.

6. Opiniowanie projektu budżetu.

Skład

Przewodniczący Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Dokumenty

> Uchwały Rady Miejskiej

PLANY PRACY i SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

PLANY PRACY i SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

> Protokoły z posiedzeń
Komisji Rady

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2010 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1285946
16 września 2019 15:43 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych stanowiska: ..
16 września 2019 15:42 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych stanowiska: Radny Rady Miejskiej w Woźnikach
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Budżetowej
.
16 września 2019 15:39 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie członka komisji: Członek Komisji.
Zatrzymaj banner przewijany