KOMISJA ds. GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ŁADU i PORZĄDKU Kadencja 2010 - 2014

Informacje

Do zadań komisji ds. gospodarki mieszkaniowej, ładu i porządku należy:


1. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz utrzymania czystości.

2. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z:
- kwalifikacją wniosków o najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy,
- przydziałem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy,
- wynajmowaniem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
- wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

3. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz wnioskami do rady.

4. Współdziałanie z burmistrzem i komisjami rady w zakresie spraw, do których komisja została powołana.

5. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi w zakresie spraw, do których komisja została powołana.

6. Opiniowanie projektu budżetu.

Skład

Przewodniczący Komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji

Dokumenty

> Uchwały Rady Miejskiej

PLANY PRACY i SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

PLANY PRACY i SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

> Protokoły z posiedzeń
Komisji Rady

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2010 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1285186
16 września 2019 15:43 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych stanowiska: ..
16 września 2019 15:42 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych stanowiska: Radny Rady Miejskiej w Woźnikach
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Budżetowej
.
16 września 2019 15:39 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie członka komisji: Członek Komisji.
Zatrzymaj banner przewijany