Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum) - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remont generalny lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Woźnikach przy ul. Solarnia 2

Ogłoszenie nr 639382-N-2019 z dnia 2019-12-31 r. Gmina Woźniki: Remont generalny lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Woźnikach przy ul. Solarnia 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

Powiadomienie o zmianach w zapytaniu ofertowym

Urząd Miejski w Woźnikach Rynek 11 42-289 Woźniki Znak sprawy: ZP 271.17.2019  

Zaproszenie do składania ofert na : "Wykonanie przeglądów kolektorów słonecznych"

OGŁOSZENIE Gmina Woźniki zaproszenia do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. : Wykonanie przeglądów kolektorów słonecznych Termin składania ofert: do dnia 2020-01-07 do godz. 12:00. Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego, pokój nr: 8. Forma składania ofert: pisemna (osobi

Zatrzymaj banner przewijany