Informacje Burmistrza Miasta w Woźnikach w sprawie zestawienia danych dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy Woźniki - archiwum (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja za 2012 rok

Dz. Urz. Woj. Śl. 2013 poz. 1924 z dnia 27.02.2013. http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=289419

Zatrzymaj banner przewijany