Informacje Burmistrza Miasta w Woźnikach w sprawie zestawienia danych dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy Woźniki - archiwum (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja za 2011 rok

Dz. Urz. Woj. Śl. 2012 poz. 1146 z dnia 8.03.2012 r. http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=199957

Informacja za 2010 rok

Dz. Urz. Woj. Śl. 72 poz. 1304 z dnia 31 marca 2011 r. http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=125435

Zatrzymaj banner przewijany