REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WOŹNIKI

Stwierdzenie nieważności uchwały Nr 271/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki - w całości, jako sprzecznej art. 901" pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys

Zatrzymaj banner przewijany