Zadania w realizacji - archiwum

Bieżąca informacja n/t realizowanych inwestycji na terenie gminy

 

- Trwają prace na budynku przy ul. Rynek 6 w Woźnikach - termin ich zakończenia wrzesień 2013;

- Trwają prace przy termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Woźnikach -termin zakończenia -10.2014r.;

- Trwają prace przy remoncie Sali widowiskowej MGOK w Woźnikach - złożony został wniosek o płatność - I etap;

- Trwają prace przy rozbudowie budynku Miejskiego Klubu Sportowego w Woźnikach

- Wyłoniony został wykonawca na budowę chodnika w Drogobyczy - podpisana została umowa z wykonawcą - termin realizacji zadania do 15.09.2013r.;

- Trwają prace przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Woźnikach - termin zakończenia zadania - 29.08.2014r.

- Wyłoniony został wykonawca na budowę chodników przy ul. Tarnogórskiej i Czarnoleśnej - IDUA – Mzyki - termin wykonania do września 2013 r.

- Wyłoniony został wykonawca na wykonanie nad - i rozbudowy budynku OSP w Babienicy -Instal-Budotech- termin realizacji 31.10.2014r.

- Wyłoniono wykonawcę na budowę chodników przy ul. Łakoty i Górnej w Woźnikach -DROGEX Cz-wa

- Podpisanie umowy na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i studium - termin składania wniosków do studium i planu upływa 06.09.2013r.;

- Zakończono remont nawierzchni ul. Piechoty w Woźnikach;

- Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku - termin zakończenia - 03.2015r.

- Realizowane są remonty cząstkowe nawierzchni dróg oraz remonty nawierzchni dróg;

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 sierpnia 2013 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 493
06 sierpnia 2013 12:10 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany