Zadania w realizacji - archiwum

Bieżąca informacja n/t realizowanych inwestycji na terenie gminy

- prace na budynku przy ul. Rynek 6 w Woźnikach - termin ich zakończenia wrzesień 2013;

 

- rozbudowa świetlicy w budynku OSP w Psarach;

 

- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Woźnikach;

 

- wykonanie instalacji wod.-kan. wraz z sanitariatami w budynku komunalnym w Śliwie;

 

- wykonanie konstrukcji centrali i obudowa kanałów wentylacyjnych oraz konstrukcji wsporczej stropu nad salą widowiskową w MGOK Woźniki;

 

- remont nawierzchni ul. Piechoty w Woźnikach;

 

- remont chodnika na ul. Cegielnianej w Woźnikach;

 

- rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w Piasku;

 

- został wyłoniony wykonawca na realizacje zadania polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w Woźnikach;

 

- realizowane są remonty cząstkowe nawierzchni dróg oraz remonty nawierzchni dróg;

 

- ogłoszony został przetarg na budowę chodników ul. Czarnoleśna i Tarnogórska w Woźnikach oraz chodnika w Drogobyczy;

 

- wyłoniony został wykonawca na wykonanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Woźniki;

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 czerwca 2013 12:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 701
21 czerwca 2013 12:33 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany