Zadania w realizacji - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nowa nawierzchnia na ulicy Górnej w Psarach

Mieszkańcy ulicy Górnej w Psarach mogą cieszyć się z nowej nawierzchni na swojej ulicy. Właśnie trwają prace kończące przebudowę tej gminnej drogi, polegającej na położeniu nowej nawierzchni na odcinku jej istniejącego przebiegu.

Przebudowa chodnika ul. Solarnia-Modrzewiowa w Woźnikach

Urząd Miejski w Woźnikach informuje o rozpoczęciu nowej inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa chodnika ul. Solarnia-Modrzewiowa w Woźnikach".

Budowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Powstańców w Woźnikach

Uczniowie woźnickiej podstawówki, zwłaszcza ci, którzy uwielbiają sport, będą od nowego roku szkolnego 2017/2018 mieli powody do zadowolenia. Właśnie ruszają prace związane z budową boiska lekkoatletycznego przy ul. Powstańców w Woźnikach.

Rozpoczęcie realizacji zadania pn.- "Przebudowa drogi gminnej - ul. Powstańców w Woźnikach"

Z końcem kwietnia br. rozpocznie się duże zadanie inwestycyjne na drodze gminnej, tj. na ul. Powstańców w Woźnikach na odcinku od skrzyżowania z ul. Florianek do skrzyżowania z ul. Koziegłowską.

Remont połączenia ul. Powstańców w Psarach z ul. Strażacką w Piasku

Dotychczasowa droga gminna utwardzona jedynie fre

Przebudowa ul. Górnej w Psarach

Ulica Górna położona jest w centrum Psar, z dwóch stron ma połączenie z drogą powiatową - ulicą Główną. Droga gminna była dotychczas w złym stanie technicznym, występowała na niej tylko cząstkowa nawierzchnia asfaltowa.

Budowa chodnika i kładki dla pieszych wraz ze zjazdami w ciągu ulicy Woźnickiej w Ligocie Woźnickiej

Wykonanie kładki dla pieszych oraz chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5 w ciągu ul. Woźnickiej.

Przebudowa drogi gminnej, ulicy Tysiąclecia w Kamieńskich Młynach

W ramach inwestycji zostanie wykonana: - przebudowa jezdni na odcinku o długości 2 215,70 m polegająca na wykonaniu jezdni z betonu asfaltowego o zmiennej szerokości równej: - 5,00 m na wlocie do drogi wojewódzkiej oraz w miejscach występowania mijanek - 4,00 m na po

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Głównej w ciągu drogi powiatowej nr 2343 w miejscowości Babienica

W ramach inwestycji zostanie wykonany chodnik z kostki brukowej o długości 622,6 m od skrzyżowania z ul. Stawową w kierunku Kamienicy Śl.

Zatrzymaj banner przewijany