Zadania w realizacji - archiwum (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa chodnika i kładki dla pieszych wraz ze zjazdami w ciągu ulicy Woźnickiej w Ligocie Woźnickiej

Wykonanie kładki dla pieszych oraz chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5 w ciągu ul. Woźnickiej.

Przebudowa drogi gminnej, ulicy Tysiąclecia w Kamieńskich Młynach

W ramach inwestycji zostanie wykonana: - przebudowa jezdni na odcinku o długości 2 215,70 m polegająca na wykonaniu jezdni z betonu asfaltowego o zmiennej szerokości równej: - 5,00 m na wlocie do drogi wojewódzkiej oraz w miejscach występowania mijanek - 4,00 m na po

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Głównej w ciągu drogi powiatowej nr 2343 w miejscowości Babienica

W ramach inwestycji zostanie wykonany chodnik z kostki brukowej o długości 622,6 m od skrzyżowania z ul. Stawową w kierunku Kamienicy Śl.

Zatrzymaj banner przewijany