Zadania w realizacji - archiwum (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Inwestycje współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rozpoczynają się inwestycje współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania „Brynica to nie granica”

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami z Woźnik do Sulowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuszki, Miłej, Nowej w Woźnikach

W listopadzie rozpocznie się inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami z Woźnik do Sulowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuszki, Miłej, Nowej w Woźnikach.

Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę kolektorów słonecznych

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Rozstrzygnięto przetarg na budowę miejsc parkingowych przy budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Dworcowej w Woźnikach.

Rozstrzygnięto przetarg na budowę miejsc parkingowych przy budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Dworcowej w Woźnikach. W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty związane z przebudową dróg dojazdowych, budową miejsc parkingowych, ciągów pieszych i zjazdu do garażu oraz wykonaniem odwodnienia terenu. Wykonawc

Rozstrzygnięto przetarg na budowę chodnika przy ul. Polnej w Lubszy

Rozstrzygnięto przetarg na budowę chodnika przy ul. Polnej w Lubszy na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do ostatniej posesji nr 59. W ramach inwestycji zostanie wykonany chodnik z kostki brukowej. Roboty będzie wykonywać firma P.H.U.B. MARMADEX.

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę dróg gminnych i drogi powiatowej

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę dróg gminnych 635007S i 6350035S ulica Kopernika i ulica Wolności oraz drogi powiatowej 2312S ul. Tarnogórskiej w Woźnikach. W ramach inwestycji zostaną wykonane nawierzchnie asfaltobetonowe, chodniki z kostki brukowej oraz kanalizacja deszczowa.

Budowa linii oświetlenia drogowego

Trwa budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach: - Kamieńskie Młyny ul. Romanowska – 6 lamp, - Kamieńskie Młyny ul. Boczna - Romanowska – 2 lampy, Psary ul. Grójecka– 7 lamp,

Bieżąca informacja n/t realizowanych inwestycji na terenie gminy

REALIZOWANE INWESTYCJE/ZADANIA - Kończy się remont sali widowiskowej w MGOK w Woźnikach Wykonawca – STYLMARK - Częstochowa

Budowa linii oświetlenia ulicznego

Informujemy, że zakończyła się procedura przetargowa i wkrótce rozpoczną się prace nad budową następujących linii oświetlenia ulicznego: Kamieńskie Młyny ul. Romanowska, Psary ul. Grójecka, Pakuły ul. Wolna

Zatrzymaj banner przewijany