Zadania w realizacji - archiwum (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

REMONT KOŚCIÓŁKA ŚW. WALENTEGO

W dniu 27 września rozpoczęły się prace przy wymianie połogi w kościółku św. Walentego w Woźnikach. Inwestycja ta prowadzona jest pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ze środków Gminy Woźniki i Starostwa Lublinieckiego.

INWESTYCJE OŚWIETLENIOWE W GMINIE

Rozstrzygnięto przetargi na dobudowę oświetleń w naszej gminie. Są to następujące inwestycje: - rozbudowa oświetlenia ul. Florianek w Woźnikach;

Remont ulicy Tarnogórskiej w Woźnikach

Rozpoczął się remont ulicy Tarnogórskiej w Woźnikach do posesji nr 32. Planowane jest frezowanie drogi, położenie warstwy bitumicznej i z betonu asfaltowego, a także wymiana krawężników na betonowe. Inwestorem jest Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Babienicy i w Psarach - etap III ; budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach przy ul. Dworcowej i ul. Powstańców Śląskich ; utwardzenie gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Woźniki

Została zakończona inwestycja finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, „Przebudowa posadzki rynku w Woźnikach wraz z zielenią i elementami małej architektury"

Zatrzymaj banner przewijany