Zadania w realizacji - archiwum (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

remont korytarza urzędu

Trwają prace przy remoncie korytarza urzędu

kanalizacja sanitarna III etap Woźnik

Trwa realizacja inwestycji kanalizacja sanitarna III etap Woźnik, ul. Krzyżowa, Ogrodowa, Łakoty, Powstańców,

Hala sportowa w Woźnikach

Trwają prace nad zakończeniem budowy hali sportowej

Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej

Trwa remont szkoły w Ligocie Woźnickiej

ul. Mokra w Kamienicy

Wyłoniono wykonawcę remontu ulicy Mokrej w Kamienicy

Budowa chodników w Woźnikach

Rozpoczęto budowę chodników w Woźnikach przy ul. Chopina - lewa strona od ul. Ks. Kiebla do ul. Kopernika oraz przy ul. Ks. Kiebla od ul. Chopina do ul. Harcerskiej - obie strony.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pakułach

Rozpoczyna się długo oczekiwana przez mieszkańców zaopatrywanych w wodę z ujęcia wody w Pakułach budowa Stacji Uzdatniania Wody. Inwestycja zostanie zakończona 2 września b.r. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo B

Przebudowa drogi gminnej ul. Skrzesówka w Woźnikach

Trwa przebudowa drogi gminnej ul. Skrzesówka w Woźnikach. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego, zostaną ułożone krawężniki oraz wykonane wjazdy na posesje. Termin zakończenia

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1023S w miejscowości Kamienica

Rozpoczyna się budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1023S w miejscowości Kamienica. W ramach zadania planuje się wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m, z poboczem gruntowym o szerokości 0,50 m na odcinku o dł

Przebudowa ul. Strażackiej w Psarach

Rozpoczęły się prace związane z przebudową ul. Strażackiej w Psarach. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 20 sierpień br. Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjn

Zatrzymaj banner przewijany