Zbycie/Sprzedaż - archiwum

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  

            Burmistrz Woźnik informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego obejmującego następującą nieruchomość:

 

-         działka nr 248 k. m. 241.024, obręb Ligota Woźnicka o powierzchni 1.2702 ha położona  w Ligocie Woźnickiej, zapisana w KW CZ1L/00038411/0 SR w Lublińcu.  

               

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest poza granicami obowiązującego plany zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” miasta i gminy Woźniki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach             nr 24/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. – teren, w którym znajduje się przedmiotowa działka oznaczono jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej bez prawa zabudowy.

                                                                                                                                             

Wartość nieruchomości: 50 000 zł.

 

Wykaz zostanie wywieszony przez okres 21 dni tj. do dnia 09.12.2014 r.

 

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości (na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 517) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 30.12.2014 r.

 

Bliższe informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 8 lub telefonicznie pod numerem: (34) 36-69-921.

 

 

Woźniki, dnia 18.11.2014 r.
Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Flakus - Inspektor Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2014 11:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 477
18 listopada 2014 11:09 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany