Zbycie/Sprzedaż - archiwum

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  

            Burmistrz Woźnik informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego obejmującego następującą nieruchomość:

 

-         działka nr 447/2 k. m. 241.03, obręb Ligota Woźnicka o powierzchni 0.4112 ha położona w Ligocie Woźnickiej, zapisana w KW CZ1L/00041616/1 SR w Lublińcu.  

 

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 234/XXI/2004 z dnia 30.12.2004 r. część przedmiotowej nieruchomości znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: MNR – teren zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Pozostały fragment w/w działki położony jest poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” miasta i gminy Woźniki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach nr 24/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. przedmiotowy teren częściowo leży na obszarze oznaczonym jako obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej bez zabudowy oraz droga lokalna.

 

Wartość nieruchomości: 42 300 zł + 23% VAT z części nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną i zagrodową.

 

Wykaz zostanie wywieszony przez okres 21 dni tj. do dnia 28.10.2014 r.

 

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  (na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102,poz.651 z 2010r.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 18.11.2014 r.

 

Bliższe informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 8 lub telefonicznie pod numerem: (34) 36-69-921.

 

 

Woźniki, dnia 07.10.2014 r.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Flakus - Inspektor Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2014 08:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 523
07 października 2014 08:36 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany