Zbycie/Sprzedaż - archiwum

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Nr GR .6840.2.2014

 

 

 WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

Burmistrz Woźnik informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego obejmującego następującą nieruchomość:

 

-         działka nr 319/14 k.m.1-1 Woźniki Dwór, obręb Woźniki o powierzchni 0.0911 ha położona w Woźnikach zapisana w KW CZ1L/00041242/8 SR w Lublińcu.   

 

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 234/XXI/2004 z dnia 30.12.2004 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: MN – teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

 

Wartość nieruchomości: 42 630 zł.

 

Wykaz zostanie wywieszony przez okres 21 dni tj. do dnia 25.04.2014 r.

 

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  (na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102,poz.651 z 2010r.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 16.05.2014 r.

 

 

Bliższe informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 8 lub telefonicznie pod numerem: (34) 36-69-921.

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Flakus - Inspektor Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2014 08:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 394
04 kwietnia 2014 08:58 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany