Zbycie/Sprzedaż - archiwum (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Burmistrz Woźnik zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki oznaczonej: - działka nr 313/36 k. m. 1-1 Woźniki Dwór, obręb Woźniki o powierzchni 2.1865 ha.

BURMISTRZ WOŹNIK zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki oznaczonej: - działka nr 313/36 k. m. 1-1 Woźniki Dwór, obręb Woźniki o powierzchni 2.1865 ha.

BURMISTRZ WOŹNIK zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki

BURMISTRZ WOŹNIK zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki oznaczonej:

SPRZEDAŻ PGR W WOŹNIKACH

Urząd Miejski w Woźnikach prowadzi procedurę przygotowawczą do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Woźniki położonej w Woźnikach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 313/36 k.m. 1-1 Woźniki Dwór, obręb

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Burmistrz Woźnik informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczo

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Burmistrz Woźnik informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczon

BURMISTRZ WOŹNIK zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki

BURMISTRZ WOŹNIK zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki oznaczonej:

BURMISTRZ WOŹNIK zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki

BURMISTRZ WOŹNIK zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki oznaczonej:

Zatrzymaj banner przewijany