Zbycie/Sprzedaż - archiwum (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Burmistrz Woźnik zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości będących własnością Miasta Woźniki

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Woźnik zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości będących własnością Miasta Woźniki oznaczonych:

OGŁOSZENIE: Burmistrz Woźnik ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości będących własnością Miasta Woźniki

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Woźnik ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości będących własnością Miasta Woźniki oznacz

OGŁOSZENIE: Burmistrz Woźnik zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości będących własnością Miasta Woźniki

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Woźnik zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości będących włas

Urząd Miejski w Woźnikach informuje o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Woźniki

Gmina Woźniki posiada do sprzedaży następujące nieruchomości: - nieruchomość położona w Czarnym Lesie o powierzchni 3.2309 ha położona poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w „

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Woźniki przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Nr GR- 72441/6/10 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Woźniki przeznaczonych do sprz

Zatrzymaj banner przewijany