REGULAMIN WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ MONTAŻU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PONE

REGULAMIN WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ MONTAŻU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY WOŹNIKI - ETAP II

UCHWAŁA NR 322/XXXIV/2018

RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

z dnia 29.01.2018

 

w sprawie: przyjęcia „Regulaminu wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Woźniki — etap II”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 519  późn. zm.) oraz uchwałą Nr 193/XXI/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 21.11.2016 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Woźniki”

 

Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjąć „Regulamin wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Woźniki etap II”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

                                                                           

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 


 

UCHWAŁA NR 356/XXXIX/2018

RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

z dnia 27.06.2018

 

w sprawie: przyjęcia zmian w uchwale Nr 322/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.01.2018 r. w sprawie przyjęcia  „Regulaminu wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Woźniki — etap II”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2018 r.,  poz. 994, ze zm.), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 799, ze zm.) oraz uchwałą Nr 193/XXI/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 21.11.2016 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Woźniki” oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1


Przyjąć zmiany w uchwale Nr 322/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.01.2018 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Woźniki -etap II”,  zwanego dalej Regulaminem, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Zmianie ulega treść załączników nr 1 i nr 3 do Regulaminu.

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2018 12:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 396
29 czerwca 2018 07:51 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2018 07:49 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_356xxxix2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2018 07:49 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_356xxxix2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany