Wykaz danych 2016

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH - karty nr 51 - 83

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz. 353 j.t.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, określonych w art....

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH - karty nr 1 - 50

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz. 353 j.t.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, określonych w art....

Zatrzymaj banner przewijany