Plan finansowy 2016

ZARZĄDZENIE NR KR.120.188.2016 Burmistrza Woźnik z dnia 29.12.2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.188.2016

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 29.12.2016 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2016 r.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art.11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870) oraz § 12 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (D.U. nr 241 poz. 1616),

zarządzam co następuje:

 

§ 1. W związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 216/XXII/2016

z dnia 29.12.2016 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr KR.120.187.2016

z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Woźniki na 2016 rok dokonać

zmian:

 

- w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2016 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

 

- w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2016 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

 

- w planie finansowym zadań inwestycyjnych na 2016 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach

Funduszu Sołeckiego:

a/ sołectwo Kamienica

- Utrzymanie zieleni

dział 900 rozdz. 90004 § 4210 -        354,50 zł

dział 900 rozdz. 90004 § 4300 -   (-) 354,50 zł

 

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Woźniki.

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2017 15:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 504
05 stycznia 2017 15:10 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2017 15:09 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2017 15:09 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany