Plan finansowy 2016

ZARZĄDZENIE NR KR.120.178.2016 Burmistrza Woźnik z dnia 06.12.2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.178.2016

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 06.12.2016 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2016 r.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art.11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870) oraz § 12 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (D.U. nr 241 poz. 1616),

zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.W związku z Zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr KR.120.177.2016 z dnia 06.12.2016 r

w sprawie zmian budżetu Gminy Woźniki na 2016 rok dokonać zmian:

 

- w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2016 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

 

- w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2016 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Środki z rezerwy ogólnej przeznacza się na:

- dział 750 rozdz. 75075 § 4300 - 1 728,00 zł (wstęp na koncert Zespołu Pieśni i Tańca

                                                                      „Śląsk”)

 

- dział 851 rozdz. 85154 § 4210 - 1 545,38 zł (dofinansowanie imprezy mikołajkowej

- dział 851 rozdz. 85154 § 4300 -    240,00 zł dla dzieci i młodzieży z terenu

                                                                    Gminy Woźniki)

 

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Woźniki.

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2016 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 537
13 grudnia 2016 14:37 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2016 14:36 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2016 14:36 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201782016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::