Plan finansowy 2016

ZARZĄDZENIE NR KR.120.153.2016 Burmistrza Woźnik z dnia 18.11.2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.153.2016

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 18.11.2016 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2016 r.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art.11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (D.U. nr 241 poz. 1616), zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.W związku z Zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr KR.120.152.2016 z dnia 18.11.2016 r

w sprawie zmian budżetu Gminy Woźniki na 2016 rok dokonać zmian:

 

- w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2016 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Środki z rezerwy ogólnej przeznacza się na:

- dział 750 rozdz. 75075 § 4210 - 400,00 zł (dofinansowanie spotkania zespołu

                                                                 Babie Lato z młodzieżą ośrodka

                                                                 wychowawczego w Radzionkowie

                                                                  - środki na degustację kuchni śląskiej)

 

 

- dział 801 rozdz. 80195 § 4190 - 300,00 zł (zakup nagród na konkurs plastyczny

                                                                  "Lasy nad Górną Liswartą")

 

 

- dział 921 rozdz. 92195 § 4210 - 1 500,00 zł (sfinansowanie paczek mikołajkowych

                                                                    dla dzieci ze sołectwa Kamieńskie Młyny)

 

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Woźniki.

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2016 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 403
23 listopada 2016 15:18 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2016 15:18 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201532016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2016 15:14 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany