ROK 2003

UCHWAŁA Nr 85/VIII/2003 Rady miejskiej w Woźnikach z dnia 11 września 2003 w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Woźniki.

 

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 94, poz. 2503 z dnia 16.10.2003  

 

 

 

Data aktu: 2003-09-11

 

Data ogłoszenia: 2003-10-16

 

Wejście w życie: 2003-10-31


 

 

Śląsk.2003.94.2503

 

UCHWAŁA Nr 85/VIII/2003

 

RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

 

z dnia 11 września 2003 r.

 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Woźniki.

 

(Katowice, dnia 16 października 2003 r.)

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (j.t. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późn. zmianami) oraz art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miejska w Woźnikach

 

uchwala

 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

Wykaz dróg gminnych

 

1. ul. Antoniego Świętego

 

2. ul. Asfaltowa

 

3. ul. Kolejowa

 

4. ul. Korfantego Wojciecha

 

5. ul. Krótka

 

6. ul. Ligonia Juliusza

 

7. ul. 3 Maja

 

8. ul. Miarki Karola

 

9. ul. Pułaskiego

 

10. ul. Rolnicza

 

11. ul. Sadowa

 

12. ul. Skalna

 

13. ul. Słoneczna

 

14. ul. Sportowa

 

15. ul. Dębowa - Drogobycza

 

16. ul. Karola - Pakuły

 

17. ul. Kościelna - Babienica

 

18. ul. Krótka - Kamienica

 

19. ul. Krótka - Lubsza

 

20. ul. Krótka - Mzyki

 

21. ul. Leśna - Kamieńskie Młyny

 

22. ul. Leśna - Mzyki

 

23. ul. Leśna - Piasek

 

24. ul. Lompy - Lubsza

 

25. ul. Młyńska - Pakuły

 

26. ul. Partyzantów - Piasek

 

27. ul. Polna - Lubszy

 

28. ul. Powstańców - Kamienica

 

29. ul. Powstańców - Psary

 

30. ul. Słoneczna - Mzyki

 

31. ul. Strażacka - Piasek

 

32. ul. Strażacka - Psary

 

33. ul. Smolana Buda

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2012 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 856
30 kwietnia 2015 12:22 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2015 12:21 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2012 10:27 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany