ROK 2003

UCHWAŁA Nr 84/VIII/2003 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 11 września 2003 w sprawie: ustalenia wykazu dróg gminnych

 

U C H W A Ł A  Nr 84/VIII/2003

Rady Miejskiej w Woźnikach

Z dnia 11.09.2003

 

w sprawie: ustalenia wykazu dróg gminnych

 

Na podstawie art.7 ust.1 i 2 ustawy o drogach publicznych z 21 marca   1985r. (j. t. Dz. U. Nr 71 poz. 838   z 26.06.2000r z późn. zmianami)

 

Rada Miejska w Woźnikach

 

 

 

§ 1. Ustala wykaz dróg gminnych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2012 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 811
31 października 2012 14:02 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalaczniki_do_uchwaly_nr_84.pdf] do dokumentu.
31 października 2012 14:01 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany